Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024

zápis

Termín konání zápisu: dne 18. 4. 2023 od 12:30 do 15:00

(do MŠ Čachovice, Všejany, Vlkava budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet mailem na zscachovice@seznam.cz)

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy v rámci zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024

 

Termín konání zápisu: dne 18. 4. 2023 od 12:30 do 15:00

(do  MŠ Čachovice, Všejany, Vlkava budou opět zaslány formuláře s nabídkou rezervace termínů, ostatní zájemci o zápis se mohou obracet mailem na zscachovice@seznam.cz)

Náhradní termín: dne 27. 4. 2023, po dohodě s ředitelkou školy (326 210 675)

 

Místo konání a postup:

 • nová budova školy

  • nejprve se přihlásíte u vchodu do nové budovy, kde na Vás bude čekat žák 9.třídy, který Vás doprovodí k administrativní části zápisu

  • zde vyplníte či odevzdáte potřebnou dokumentaci, poté si Vás a dítě odvede příslušný vyučující 1. stupně k motivační části

  • poté se opět vrátíte k ředitelně a vyčkáte na vyzvání, po kterém se dozvíte další postup

    

 • výchovný poradce: Mgr. Kateřina Hojsáková (podá bližší informace, případně poradí ohledně návštěvy Pedagogicko – psychologické poradny, dále jen PPP)

  • PPP – Mladá Boleslav (Václavkova 1040, 326731066)

  • PPP – Nymburk (Masarykova 895, 325512667)

S sebou si nezapomeňte:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

 • Rodný list dítěte

 • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud se jedná o občana státu mimo EU

 • Pokud budete žádat o odklad – potvrzení z PPP a od dětského lékaře (viz dále)

 

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší věku 6 let, mladší děti lze přijmou pouze s doporučením PPP a dětského lékaře. K zápisu se mohou dostavit zájemci i mimo spádový obvod školy, obvod je stanoven zřizovatelem školy, obcí Čachovice. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy. O přijetí žáků rozhodne ředitelka školy, seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn na webu školy, na úřední desce před hlavní budovou školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění seznamu, před vydáním rozhodnutí jim bude umožněno v ředitelně školy nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům, termín nahlížení do spisu bude sdělen při zápisu.

Přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky je zákonnou povinností každého zákonného zástupce, neplnění povinnosti je předáno a řešeno s Odborem sociální péče o dítě.

Informace pro zákonné zástupce žádající o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být škole předána do 31. 5. 2023 včetně potřebných doporučení. Tiskopis bude možné vyplnit na místě v den zápisu, případně Vám bude zaslán emailem ředitelkou školy předem (napište na: zscachovice@seznam.cz). Vzhledem k dubnovému termínu zápisu, prosíme zákonné zástupce, aby potřebné doklady přinesli či doručili nejlépe nejpozději v den zápisu. K žádosti o odklad je nutné doložit kladné vyjádření PPP a Vašeho dětského lékaře. V případě, že budete mít veškeré doklady k povolení odkladu s sebou, nemusí se dítě zápisu účastnit a dostaví se příští školní rok.

Pokud si nejste jistí, zda je Vaše dítě dostatečně školsky zralé a zda budete žádat o odklad povinné školní docházky, neváhejte se obrátit na PPP o radu a nechte i tak své dítě zkontrolovat odborníkem. Bude poté na Vás, zda možnost využijete či nikoliv.

Informace ohledně přijímání do školní družiny

Informace poskytne s dostatečným předstihem vedoucí školní družiny, paní Lucie Kováčová v červnu 2023 na informační schůzce zákonných zástupců přijatých prvňáčků. Zde bude možné vyplnit přihlášku a zápisový lístek. Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku základní školy, další místa budou poté obsazena žáky 1. stupně dle zájmu a kritérií. Kapacita školní družiny je 75 míst, 3 oddělení. Nad kapacitu nelze přijímat. Poplatek za školní družinu pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 200 Kč/měs./dítě (bez ohledu na délku docházky). Poplatek slouží k úhradě výtvarných pomůcek, vybavení školní družiny, kopírování a tvorbu vzdělávacích materiálů, k nákupu kreativních potřeb pro zhotovování výrobků aj, nikoliv ke krytí mzdových nákladů.

Prosba závěrem:

 • Prosíme všechny zákonné zástupce, aby mladší sourozence pokud možno nevodili k zápisu. Škola za ně (a případné úrazy) v době zápisu neodpovídá, neposkytuje jim náhradní program na zabavení. Přistupujte prosím k zápisu odpovědně a tak, aby Váš budoucí školám měl možnost si zápis patřičně užít a předvést to nejlepší, co se v něm skrývá. Jedná se o důležitý mezním v jeho životě a je škoda, když je rušen pobíhajícími a křičícími mladšími dětmi, což se nám každoročně stává. Prosíme zákonné zástupce, aby si pro své další děti, které se zápisu neúčastní, zajistili hlídání. Děkujeme za pochopení.

   

 

V Čachovicích dne 24.2.2023        Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

 

Žádost+o+odklad+povinné+školní+docházky+2023.doc (25.5 kB)

zadost+o+přijetí+k+základnímu+vzdělávání+2023.doc (36 kB)

Přílohy

Žádost+o+odklad+povinné+školní+docházky+2023.doc

Žádost+o+odklad+povinné+školní+docházky+2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB

zadost+o+přijetí+k+základnímu+vzdělávání+2023.doc

zadost+o+přijetí+k+základnímu+vzdělávání+2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB
Datum vložení: 27. 2. 2023 8:14
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 8:22
Autor: Správce Webu