Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Kanalizace

Důležité kontakty:

 • p. Blažek  - údržbář, tel. 604 200 704
 • p. Horák   - VIS, a.s. (zodpovědná osoba za provoz), tel. 606 624 545

Pro občany a rekreanty, kteří nebudou používat kanalizační jímku více, jak měsíc:

NUTNÉ ZAZIMOVAT!!! dle tohoto návodu    Odkaz na NÁVOD

Co do odpadních vod nepatří, jak DČJ používat:

 1. Na kanalizační přípojku lze připojit pouze a výhradně odpadní vody z kuchyně, WC a koupelny Na kanalizační přípojku lze připojit pouze a výhradně odpadní vody z kuchyně, WC a koupelny domu uvedeného v ust. čl. I. odst. 2. této smlouvy, které mají charakter komunálních odpadních vod.
 2. Zakazuje se připojování vnějších zdrojů odpadní vody na kanalizační přípojku, a to včetně dešťových vod
 3. Zakazuje se vypouštět do odpadních vod a vhazovat do kanalizační přípojky či jejích jednotlivých součástí a zařízení látky, které mohou poškodit kanalizační přípojku, její jednotlivé součásti
 4. a zařízení, kanalizaci a její jednotlivé součásti a zařízení a ČOV a její jednotlivé součásti a zařízení, na niž je kanalizace napojena, a to zejména:
 • oleje, písek, maltu, beton, žiletky, hřebíky
 • textilie, silonové punčochy, provazy, tkaničky, papírové pleny, hygienické vložky, vlhčené ubrousky
 • tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, střeva
 • jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky
 • odpady z drtiče domovních odpadků
 • ostatní látky, které mohou způsobit poruchu nebo nefunkčnost kanalizační přípojky, kanalizace nebo ČOV.
 1. Je zakázáno manipulovat s kanalizační přípojkou a jejími jednotlivými součástmi a zařízeními, a to zejména s tlakovou technologií a čerpacím zařízením (čerpací sestavou a elektrorozvody), včetně jejich ovládacích prvků, zejména svévolné otevírat skříňku ovládací automatiky, dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky, atd. Dále je zakázáno svévolně otevírat domovní čerpací šachtu, provádět ruční čerpání, vstupovat do domovní čerpací šachty, parkovat (platí jen pokud není šachta pojezdová) nad domovní čerpací šachtou nebo jiným způsobem omezovat přístup k domovní čerpací šachtě.