Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Odpadové hospodářství

Sběr použitého rostlinného oleje z domácností

Vážení spoluobčané,

Od 1.3.2019 bude na místním sběrném dvoře (za Obecním úřadem) umístěn kontejner (barel) na sběr použitého kuchyňského oleje a potravinářských tuků. Stačí jen oslovit správce sběrného dvora, který bude odpovědnou osobou k nakldání s olejem z domácností.

Vybíraný olej může být lehce znečištěn vodou a zbytky potravin. Olej prosím schraňujte v uzavřených PET lahvích, z kterých se bude olej přelívat do určené nádoby. Takto shromážděný rostlinný olej bude dále zpracován na standardizovaný produkt, využitelný v energetice, stavebnictví apod.

Je nutné zajistit, aby se rostlinný olej z domácností nedostal do kanalizace, neřízená likvidace olejů a tuků výrazně znečišťuje životní prostředí, ale především odpadní potrubí a systém kanalizace! Náklady za opravy kanalizace se pak projeví na ceně stočného.

Děkujeme za spolupráci

OÚ Lipník

Svoz tříděného odpadu, který zajišťuje COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o.:

SKLO - 1 x měsíčně (kolem 10. dne v měsíci)
PLAST - 1 x za 14 dní (každé liché úterý)
PAPÍR - 1 x za 14 dní (každý lichý pátek)
Naše obec je zapojena do systému zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů u spol. EKO‑KOM, a.s.. Díky této spolupráci obec získává finanční příspěvek, který je využit na úhradu nákladů za tříděný odpad a část financí poputuje na vybudování nového sběrného místa.
 

www.ekokom.cz

Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz).

Zpětný odběr použitých baterií zajišťuje ECOBAT s.r.o. (www.ecobat.cz/cz/).

SBĚRNÝ DVŮR - za Obecním úřadem

(velkoobjemový kontejner + elektroodpad + rostlinný olej z domácností)

Otevírací doba:

  • středa: 16:00 - 18:00
  • sobota: 9:00 - 12:00

SKLÁDKA BIO ODPADU - "na Sasáku"

(listí, větve, tráva)

Otevírací doba: březen - říjen

  • středa: 13:00 - 18:00
  • sobota: 9:00 - 17:00