Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Rozvoj obce

1. Oprava márnice na místním hřbitově - akce podporována z MMR (Ministerstva pro místní rozvoj)

Rozvoj obce

2. Prodloužení splaškové kanalizace na ČOV Čachovice + umístění průtokového měřidla (problém se zápachem v místě napojení na gravitační kanalizaci obce Čachovice) - individuální dotace ze Středočeského kraje, fond ŽP

3. Zahájení zadávacích řízení:

  • projektová dokumentace na odtokové poměry v obci Lipník (odvodnění obce u místního obchodu, směr "Součák", rekonstrukce vodní nádrže, odvodnění až po vyústění do polností, zde se revitalizuje vodní tůňka)
  • projektová dokumentace na Sociální bydlení v č.p. 139 (2 mezanetové byty + oprava střechy)
  • projektová dokumentace na Komunitní dům pro seniory (cca 20 bytů ve velikosti 1 + KK, 2 + KK)
  • projektová dokumentace na zastřešení sběrného místa
  • studie (záborový elaborát) na cyklostezku směr Čachovice.

Na všechny akce se budou žádat dotace.

4. Zahájení výběrového řízení na výstavbu - Víceúčelového hřiště 15x30m (tenis, basket, volejbal, florbal, kopaná)