Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

období 2010-2014

Rekonstrukce chodníku podél hlavní komunikace – I. etapa (r. 2011)

Výstavbu provedla firma Jizbická stavební s.r.o., Čachovice.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ( 470 946,-Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník ( 24 789,80Kč)

       Celkové náklady: 495 735,80Kč

Prodloužení vodovodního řadu k parcelám za nem. čp.128 (r. 2012)

Výstavbu provedla firma LBtech a.s. Litomyšl.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Z rozpočtu obce Lipník (304 243,-Kč)

       Celkové náklady: 304 243,-Kč

Změna č.1 územního plánu obce Lipník (r. 2012)

Dokumentaci vypracovala firma U24 s.r.o., Ing.arch.Vlasta Poláčková, Praha. Schvalovací proces trval 5 let.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Z rozpočtu obce Lipník (131 450,-Kč)

       Celkové náklady: 131 450,-Kč

Multifunkční sestava herních prvků na dětském hřišti na Kapličce (r. 2012)

Výstavbu provedla firma TR Antoš s.r.o. Turnov.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Z rozpočtu obce Lipník (207 860,-Kč)

       Celkové náklady: 207 860,-Kč

Doplnění stávajícího veřejného osvětlení (r. 2012)

Výstavbu provedla firma JICOM spol. s.r.o. Brno.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z rozpočtu Středočeského kraje (699 543,90Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (53 818,10Kč)

       Celkové náklady: 753 362,-Kč

Revitalizace místního obchodu (r. 2012)

Opravy provedla firma Jizbická stavební s.r.o. Čachovice.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Programu rozvoje venkova SZIF – národní zdroje (33 672,-Kč), příspěvek společenství – EU (134 688,-Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (107 261,-Kč)

       Celkové náklady:  275 621,-Kč

Odvodnění budovy Obecního úřadu  (r. 2013)

Technické zhodnocení budovy  provedla firma Jaroslav Nový, Jizbice.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Programu rozvoje venkova SZIF – národní zdroje (17 280,-Kč), příspěvek společenství – EU (69 120,-Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (124 600,-Kč)

       Celkové náklady:  211 000,-Kč

Bezpečnost pro všechny generace – dopravní značení  (r. 2013)

Instalaci provedla firma SEDOZ DZ s.r.o. Praha 8.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Programu rozvoje venkova SZIF – národní zdroje (15 109,60Kč), příspěvek společenství – EU (60 438,40Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (60 373,72Kč)

       Celkové náklady:  135 921,72Kč

Bezpečnost pro všechny generace – oplocení dětského hřiště na Kapličce  (r. 2013)

Výrobu plotových dílů  provedla firma Milan Voborník, Libáň.

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Programu rozvoje venkova SZIF – národní zdroje (18 186,40Kč), příspěvek společenství – EU (72 745,60Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (23 084,-Kč)

       Celkové náklady:  114 016,-Kč

Oprava komunikací Pod Březím (r. 2012 a 2013)

Akci provedla firma HALKO STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Kolín

Na akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Z rozpočtu obce Lipník (482 646Kč)

Opravy bytů v obytných domech čp. 139, čp. 456 a čp. 457  (r. 2013 a 2014)

Z rozpočtu obce byly provedeny opravy v r. 2013 ve výši 100 481,-Kč a v r. 2014 ve výši 219 089,-Kč.

Opravy obytných domů čp. 139, čp. 457  (r. 2013 a 2014)

Z rozpočtu obce byly provedeny opravy převážně střech a schodiště do bytu č. 1 u čp. 457. V r. 2013 ve výši 131 060,-Kč a v r. 2014 ve výši 299 444,-Kč.