Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

období 2018 - 2022

Vodní nádrž Součák - zahájení prací a předání staveniště proběhne 1.10.2019. Z počátku musí proběhnou pyrotechnické práce, zda se na území nenachází opětovně nějaká stará munice. Ukončení prací by mělo být koncem tohoto roku. V návaznosti na tento projekt bude doprojektována tůně v polích, do které vytéká voda ze Součáku.

Sběrný dvůr – obdrželi jsme rozhodnutí o přijetí dotace, na zasedání bylo schváleno zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby Realizace akce bude dle klimatických podmínek (ještě letos nebo až na jaře).

Cyklostezka, Chodníky III. etapa – dne 25.9.2019 proběhlo hodnocení projektů u MAS Svatojířský les, kde byl projekt na chodníky úspěšný a bude podstoupen ke schválení na IROP. Projekt na cyklostezky je první pod čarou (bude se moci čerpat jen zbývající alokovaná částka což je 1.300.000Kč). Probíhají jednání s KSÚS, kde požadujeme, zda by se tohoto projektu nemohli zhostit oni
a pomohli nám s financováním. Vše je podstoupeno ke schválení zastupitelstvu kraje.

Zasíťování lokality „Na Bosých“ – bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost Zepris s.r.o., (5.589.718,90 Kč bez DPH). Zahájení prací bude dle klimatických podmínek (zda se bude budovat již přes zimu nebo až na jaře). Dále se čeká na vydání povolení na přeložku vysokého napětí, ČEZ by měl přeložku a přípojky v lokalitě realizovat na jaře, termín měl být až v září 2020, ale dle urgence bude termín zkrácen.

Nové sportoviště (klubovna) – objekt zázemí pro sportovce a zájmové spolky byl předán v řádném termínu. Nyní budou probíhat zařizovací práce (kuchyňský kout, topení, nábytek apod.).

Areál nového sportoviště je zcela naprojektován a v rámci projektu Revitalizace zeleně bude rozdělen do dvou etap. I. Etapa by měla být zahájena v měsíci říjnu (nová petangová hřiště + parkovací plochy). II. Etapa by měla být zahájena na jaře (ovál pro in-line, koloběžky, kola, herní prvky, chodníček bosí nohou apod.).

Sociální bydlení v č.p. 139 – byla podána žádost o dotaci a nyní budeme čekat na rozhodnutí.

Sociální bydlení – komunitní bydlení pro seniory – dokončují se práce na dokumentaci ke stavebnímu řízení, muselo dojít k menším změnám, dle územního plánu apod.

Revitalizace zeleně – projekt vypracován, nyní čekáme na vydání povolení a bude podána žádost o dotaci (tento projekt by měl komplexně vyřešit péči o stromy a zeleň v naší obci). Proběhne kácení, poté proběhne  nová výsadba stromů a  bude se provádět zdravotní ořez stromů atd. V parku u autobusové zastávky vznikne např. nový přírodní chodník s klidovou zónou, dojde k celkové úpravě hřbitova, kde bychom chtěli příští rok opravit i oplocení a rozšířit hřbitov o rozptylovou loučku
a kolumbárium. Dále se bude upravovat park u křížku, na dětském hřišti atd.

Rozšíření Multifunkčního zařízení v areálu TJ Sokol Lipník – jelikož je střecha nad objektem kabin v havarijním stavu, započaly se projekční práce na prodloužení nástavby nad kabinami. Vznikne nový prostor pro možnost ubytování, který bude navazovat na již vybudované horní patro (tělocvična). Dále se projektuje rozšíření prostoru v klubovně, kde by měla vzniknout nová místnost, pro posezení či parket. Nebudeme se tak do budoucna obávat, že se na akcích vejdeme či nevejdeme. Tato akce je v režii TJ Sokol Lipník a obec prozatím projekční práce zafinancuje jako návratnou půjčku. Po přidělení dotace by měly být finanční prostředky obci vráceny.