Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

období do r. 2010

Výstavba v lokalitě Pod Březím

V lokalitě Pod Březím (před a pod hřbitovem) je dokončována výstavba rodinných domků. Touto výstavbou se podstatně sníží věkový průměr v obci.
Další výstavba se plánuje v lokalitě „ Na Bosích „ po dokončení I změny ÚPNSÚ obce Lipník, kterou se řeší umístění místních komunikací. Následně musí být vyřešeno vlastnictví těchto komunikací. V současné době je část ve vlastnictví Vojenských lesů a statků. Obec Lipník patří pod poštu v obci Čachovice. 294 43 Čachovice

Výstavba vodovodu v obci Lipník

 • zadání zpracování projektových dokumentací v roce 2005
 • vydání stavebního povolení v roce 2005
 • zahájení výstavby v roce 2009

Na výstavbu byly poskytnuty dotace:

 • Ministerstvo zemědělství (12.372.000 Kč)
 • Krajský úřad Středočeského kraje (1.646.261 Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (3.784.719,94 Kč)

Celkové náklady: 17.802.980,94 Kč

 • v roce 2010 byla provedena výstavba prodloužení vodovodu k novým zástavbám rodinných domů a ke kabinám TJ Sokol Lipník
 • hrazeno z rozpočtu obce Lipník (716.046 Kč)

Měřič rychlosti vozidel – Radar RMR-2 (r. 2009)

 • měřič dodala firma Elektrosun s.r.o., Bobnice

Na tuto akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje (180.520 Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (45.130 Kč)

Celkové náklady: 225.650 Kč

Rekonstrukce autobusové zastávky a vybudování části chodníku (r. 2009)

 • výstavbu provedla firma Jaroslav Šubrt – NOVANTA, Mělník

Na tuto akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Programu obnovy venkova - rozpočet Středočeského kraje (198.000 Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (260.000 Kč)

Celkové náklady: 458.000 Kč

Kontaktní místo Czech POINT (r. 2009)

 • vybavení pro vytvoření kontaktního místa dodala firma – Jiří Johaník - Počítače Nymburk

Na tuto akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Fondu EU (71.307 Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (12.584 Kč)

Celkové náklady: 83.891 Kč

Rekonstrukce další části chodníku (r. 2010)

 • výstavbu provedla firma Jizbická stavební s.r.o., Čachovice


Na tuto akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje (225.327 Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník (11.860 Kč)

Celkové náklady: 237.187 Kč

Rekonstrukce chodníku podél hlavní komunikace – I. etapa (r. 2011)

 • výstavbu provedla firma Jizbická stavební s.r.o., Čachovice.

Na tuto akci byly použity tyto finanční prostředky:

 • Dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ( 470 946,-Kč)
 • Z rozpočtu obce Lipník ( 24 789,80Kč)
 • Celkové náklady: 495 735,80Kč