Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Základní informace

Rozloha obce

Obec Lipník leží v okrese Mladá Boleslav a její katastrální území je součástí zrušeného "Vojenského výcvikového prostoru Mladá" mezi obcemi Benátky nad Jizerou a Milovice.

Katastrální území Obce Lipník zaujímá svou rozlohou 933 ha.

Obec je položena do oblasti polabské nížiny, která je svým charakterem velmi teplá a suchá oblast a i když je ve srovnání s okolní krajinou na návrší její nadmořská výška dosahuje pouhých 250 m.n.m.

Inženýrské sítě

Vodovod — V dubnu roku 2009 byla zahájena výstavba vodovodu v obci Lipník . Napojení bylo provedeno na skupinový vodovod v sousední obci Čachovice. Pro zkvalitnění provozu vodovodu byla na hranici katastru obce Lipník a Struhy vybudována „Automatická tlaková stanice“. Stavbu prováděla firma LBtech a.s. Litomyšl, která byla vybrána ve výběrovém řízení jako firma s nejvýhodnější cenovou nabídkou. Občané obce si financovali výstavbu vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Veřejná část přípojek byla hrazena formou „Sdružených prostředků“, tak aby každá nemovitost měla stejné náklady. Přípojky vodovodu byly provedeny u 98 % nemovitostí v obci. Výstavba byla ukončena v prosinci 2009. Současně byly v prosinci instalovány vodoměry a spuštěn provoz. Provozovatelem vodovodu je firma Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav. Výstavba by nemohla být provedena bez přispění dotací. Velkým finančním přispěním bylo obdržení dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 70 % a dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 10 %. Obec Lipník uhradila z rozpočtu obce 20 %. Celkové náklady na výstavbu činí 18 mil. Kč.
Touto výstavbou, byla splněna alespoň jedna základní infrastruktura pro lepší, pohodlnější a zdravější život občanů obce. Pitná voda je určitě velkým přínosem.

Kanalizace — Na výstavbu kanalizace v obci Lipník bylo v r. 2008 vydáno stavební povolení. Vzhledem k rozloze obce bude v určitých místech kanalizace spádová a jinde tlaková. Výtlak odpadních vod bude na ČOV v obci Čachovice. Celkové náklady dle rozpočtu jsou v rozmezí 45 až 48 mil Kč. Vzhledm k této částce je zajištění dotací na výstavbu velmi obtížné. Z tohoto důvodu bude výstavba etapována. V prosinci r.2009 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství program vodohospodářská infrastruktura na I etapu . Etapa obsahuje výstavbu výtlaku do obce Čachovice, čerpací stanici a trasu stok AA – AC, na kterou by bylo napojeno cca 40 obyvatel. Náklady na tuto etapu činí 8 mil Kč. Vyhodnocení přidělení dotace bude provedeno v dubnu 2010. V nejbližší době bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele I etapy. Věříme, že bude obec Lipník odkanalizována do 5 let.

Rozvod elektrického vedení — Rozvodné závody Dražice realizovali v roce 1999 celkovou rekonstrukci rozvodů elektrického vedení s položením kabelu do země.

Plyn — V obci Lipník se výstavba neplánuje.

Telekomunikace — v roce 1997 byly všechny domácnosti, které projevily zájem, připojeny na telefonní síť tehdejší akciové společnosti Telecom. Dále je v obci dostupný signál Telefónica O2, T-mobile,Vodafon i Ufon.

Veřejná doprava

Z obce vede autobusová linka do Mladé Boleslavi a Nymburka. Existence vojenského prostoru Mladá zapříčinila absenci jakéhokoliv spojení s městy Benátky nad Jizerou, Milovice a Lysá nad Labem. Především z ekonomických důvodů se o zavedení nových spojení zatím neuvažuje.

Škola

Ve své historii obec školu měla, ale v době zřizování střediskových obcí byla zrušena. V budově je v současné době zřízen „Domov pod Lipou“ pro mentálně postiženou mládež s kapacitou 30 klientů. Zřizovatelem je Středočeský kraj.
Základní školní docházku plní děti z obce Lipník v Základní škole v Čachovicích a Základní škole Komenského v Nymburce.
Obec Lipník hradí neinvestiční náklady do obou škol.

Mateřská škola

Obec Lipník nemůže poskytnout ani toto zařízení. Dle kapacit dováží rodiče své děti do MŠ ve Struhách, Vlkavy a Všejan.
Obec Lipník hradí neinvestiční náklady obci Všejany a Vlkava.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Projekt: Cyklostezka Lipník - Čachovice

projekt cyklostezka Lipník - Čachovice