Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Řešení krizových situací

Portál krizového řízení

pkr.kr-stredocesky.cz

Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

OÚ Lipník, Lipník č.p. 456, tel: 326 307 742

Ing. Ingrid Podroužková, (starostka), Lipník č.p. 153, tel: 606 036 331

p. Radim Talčík (místostarosta), Lipník č.p.457, tel:  775 666 111

Tísňové volání: 150 nebo 112 

Policie ČR, obvodní oddělení Dobrovice: 974 877 740 nebo linka 158

Informace pro právnické i fyzické osoby v oblasti zvládání rizik a nebezpečí při mimořádných situacích - najdete na stránkách www.mvcr.cz, www.zachranny-kruh.cz.

Důležité informace z Krajské hygienické stanice (KHS)